κἀνεῖτ'

ἀ̱νεῖτο , ἀνέω
imperf ind mp 3rd sg (attic epic doric aeolic)
ἀ̱νεῖτο , ἀνέω
pres opt mp 3rd sg (epic ionic)
ἀ̱νεῖτε , ἀνέω
imperf ind act 2nd pl (attic epic doric aeolic)
ἀ̱νεῖτε , ἀνέω
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
ἀ̱νεῖτε , ἀνέω
pres opt act 2nd pl
ἀ̱νεῖτε , ἀνέω
pres ind act 2nd pl (attic epic doric aeolic)
ἀ̱νεῖται , ἀνέω
pres ind mp 3rd sg (attic epic doric aeolic)
ἀνεῖτο , ἀνίημι
send up
aor ind mid 3rd sg
ἀνεῖτο , ἀνίημι
send up
plup ind mp 3rd sg
ἀνεῖτε , ἀνίημι
send up
aor opt act 2nd pl
ἀνεῖτε , ἀνίημι
send up
aor opt act 2nd pl
ἀνεῖται , ἀνίημι
send up
perf ind mp 3rd sg
ἐνεῖτο , ἐνέζομαι
sit in
plup ind mp 3rd sg
ἐνεῖτο , ἐνίημι
send in
aor ind mid 3rd sg
ἐνεῖτο , ἐνίημι
send in
plup ind mp 3rd sg
ἐνεῖτε , ἐνίημι
send in
aor opt act 2nd pl
ἐνεῖτο , νέομαι
go
imperf ind mp 3rd sg (attic epic)
ἐνεῖτο , νέω
swim
imperf ind mp 3rd sg (attic epic)
ἐνεῖτο , νέω 3
heap
imperf ind mp 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.